آهنگ_۶۷۸

عضویت : 1397/05/11
زن
لیسانس
شروع رژیم ۹ دی ۹۸..قد ۱۷۳،وزن شروع: ۶۸ و ۵۰۰..امروز ۱۲ دی وزن: ۶۶ و ۲۰۰..امروز ۱۹ دی وزن: ۶۵..امروز ۲۳ دی وزن ۶۴..وزن هدف ۵۸ تا ۱۵ اسفند       میخوام بشم همون دختر ظریف مریف خودت😍❤