پاییز۶۷

عضویت : 1398/06/19
زن
کارشناسی ارشد

من دور از تو اما بیادتو...تو سرگرم و نه حتی یادی از من..من میتوانم نبخشمت ! اما دلش را ندارم....هیییییی!چ افسوس بزرگی برایم گذاشتی.......

دلتنگ او
12 موضوع
پست