شرر27167

عضویت : 1390/09/22
زن
37 سال
زن بودن‌ خیلی‌ قشنگه‌! چیزیه‌ که‌ یه‌ شجاعت تموم‌ نشدنی‌ می‌خواد! یه‌ جنگ که‌ پایان‌ نداره‌! خیلی‌ باید بجنگی‌ تابتونی‌ بگی‌ وقتی‌ حوا سیب ممنوعه‌ رو چید گناه به‌ وجود نیومد، اون‌ روز یه‌ قدرت باشکوه‌ متولد شد  که‌ بهش نافرمانی‌ می‌گن‌!
من و فرزندانم
- پسر - 6 سال
7 موضوع
پست
دندانپزشک داریم ؟
1397/08/23 23:44:07 9 پست
9
پرنیا شیروانی
1397/08/06 21:49:37 21 پست
21
دندان پزشک داریم؟
1397/05/05 01:54:10 30 پست
30
دکتر عمومی شرق تهران
1397/01/07 23:29:16 3 پست
3
آدرس بیمارستان دی
1395/06/10 19:07:00 9 پست
9