آدمک۷۷

عضویت : 1398/03/02
زن
درج نشده است
آدمک آخردنیاست بخند    آدمک مرگ همین جاست بخنددسته خطی که توراعاشق کرد      شوخی کاغذی ماست بخند      
من و فرزندانم
- دختر - 4 سال