powerful_dena

عضویت : 1400/08/14
زن
درج نشده است
ما هرچه درباره ی چیزی که اراده به دانستن اش را داریم بالاتر برویم، به همان نسبت از چیزی که می دانیم نزول می کنیم. فرناندو پسو
2221