آلباalba

عضویت : 1398/10/29
زن
درج نشده است
از من به شما نصیحت دستی رو که نمیتونی گاز بگیری ببوسش. با شما هستم خانومی که خودت توانایی مستقل زندگی کردن رو نداری، پول هم نداری، پشتوانه نداری، کار هم نداری و هیچ کاری هم برای مستقل شدنت نمیکنی، از اون طرف هم به شوهرت به خانواده شوهرت به کارای شوهرت و حتی رفتارای مسخره شوهرت  و ... گیر میدیو اعصاب خوردی راه میندازی. اما هیچوقت نتونستی رابطتو خوب کنی که هیچ بدتر کردی . پس دستی رو که نمیتونی گاز بگیری ببوسش. نمیخوای ببوسی؟؟؟ پس مستقل شو. تو نمیتونی کسیو (شوهر) تغییر بدی.
1652