دنیای،من،ایلیا

عضویت : 1398/07/24
زن
لیسانس معماری
بعضيا رو نمیشه قانعکرد   باید بهنفهميشون  احترام بذاری و آروم از کنارشون رد شي  میشه برای حل شدن مشکلم یه صلوات مهمونم کنی،اگه فرستادی بگو که منم واسه شادی زندگیت یه صلوات بفرستم 
من و فرزندانم
ایلیا - پسر - زیر یک سال