خانمجونآقامونهستم

عضویت : 1398/03/18
زن
26 سال
کارشناسی معماری

من میتوانم...

خواننده خاموش از سال ۹۰🙄دلیل عضو نشدن تنبلی.. 🙈😊                                                                                           اولین عضویت سال ۹۶...سه بار کاربریم حذف شده...حرف سیاسی نزنین خوب دوستان🧐