mamari77

عضویت : 1396/11/22
زن
دیپلم
-حوصلہ حرف زدن ندارم سرم خیلی درد میکنہ    ھمزمان دستش بہ سمت قفسہ سینش رفت     -جدیدا درد سرم خیلی بیشتر شدہ قفسہ سینش رو مالش داد     -درد میکنہ....درد میکنہ ...سرم خیلی درد میکنہ ..      ولی دستش بہ جای سرش روی قلبش بود        قطرہ اشکی از گوشہ چشمش چکید        -درد میکنہ ...💔