مامان_حسین13

عضویت : 1395/05/29
زن
35 سال
کارشناسی ارشد
دوبار تو عمر سی و خورده ایی ساله به خدا اعتماد کردم و طنابی که برام انداخت رو گرفتم ..خدایش قابل اعتماد هست
خدایا من از تو راضی ام تو هم نادیده بگیر .
1652