علیاحسان

عضویت : 1397/05/08
زن
36 سال
کارشناسی

خیلی احساسی وساده ام

خدایا به حق عزای حسین هیچ بچه ای را وسیله امتحان مادرش قرارنده حتی اگر اون بچه اندازه یک لوبیای کوچک باشد .تمام آرزوهایم با نتپیدن قلب کوچکت برباد رفت..
من و فرزندانم
- پسر - 7 سال