0اناهیتا0

عضویت : 1400/06/25
زن
21 سال
درج نشده است
آدَم دوس داره جهانُ ول کنه تورو نگآهت کنه…!❤️زمین جوری میچرخع ک بریزه پوزخندت!!عاشق صدای قدمات شو وقتی داری از چیزی ک واسه تو ساخته نشده بود دل میکَنی و میری…تو چنین شیرین چرایی @یکدانه_هسدم؟🤍
8 موضوع
پست
براتون حمد میخونم🤍
1401/05/24 04:03:18 0 پست
0
کمی شروور..🫠
1401/05/23 04:08:45 0 پست
0
میدونی…!😍🤍🥹
1401/05/11 00:46:08 0 پست
0
0
ی بار دیگ ازینا🫠🤍😂
1401/05/09 20:26:34 0 پست
0
این خودِ منم😂😂
1401/03/15 17:44:15 0 پست
0