موگویی

عضویت : 1398/01/20
زن
134 موضوع
پست
سردرد عصبی
1400/07/23 18:16:14 7 پست
7
روانپزشک
1400/07/22 14:44:21 3 پست
3
داروی توپیرامات
1400/07/22 14:14:20 2 پست
2
جلوگیری از سنگ کلیه
1400/07/22 13:08:21 3 پست
3
واکسن کرونا
1400/07/22 08:30:57 5 پست
5
نمیتونم نمازم بخونم
1400/07/21 16:56:10 13 پست
13
روانشناس خوب
1400/07/21 09:31:56 6 پست
6
میترسم
1400/07/20 13:48:57 4 پست
4
استرس
1400/07/20 12:29:40 0 پست
0