غزالی۱۲

عضویت : 1397/03/24
زن
29 سال
کارشناسی تربیت بدنی

من مادرم ..عاشق ورزشم از هر نوعی ...علایق من مطالعه در قرآن و تفسیر و مباحثه در آن و روانشناسی ..عاشق طبیعتم و دوست شدن با آدم های جدید ...

من و فرزندانم
مشکات - دختر - زیر یک سال