نمکدان۰۰۰

عضویت : 1398/12/03
زن
درج نشده است
خدایا هزار بار شکرت که یه دختر الان تو وجودم داره رشد میکنه امیدوارم تا روزی که نفس تو سینه دارم دخترم باهام سالم و سرحال باشه .خدایا قسمت همه منتظرا کن این دلخوشی رو، چون این نعمت واسه بشریت بی اندازه لذت بخشه و باارزش .شکرت پروردگار .صلوات برای منتظرا و سالمی دخترم و قسمت شه بیاد بغلم 
من و فرزندانم

فقط 1 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40