*اولدوز*

عضویت : 1393/02/02
زن
36 سال
لیسانس
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی دعا نکرده قرعه به نام تو میشود
من و فرزندانم
الی - دختر - 8 سال
ال آی - دختر - 1 سال
1786