تقدیرم

عضویت : 1396/06/09
زن
درج نشده است

خاص خرداد 

(برایش نجنگیدم این واژه را به گذشته سپردم)میخام زندگی جدیدیو شروع کنم بعداز هفت سال و برای تقدیری که خدا برام رقم زده بجنگم...همسرم دوستت دارم.
687 موضوع
پست