کویربانو

عضویت : 1396/08/30
زن
لیسانس روانشناسی

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن ؛منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن.... وفا کنیم وملامت کشیم وخوش باشیم ؛که در طریقت ما کافریست رنجیدن

امیدی هست...چون خدایی هست
من و فرزندانم
- پسر - 17 سال