کپل_مپل

عضویت : 1397/12/17
زن
17 سال
یازدهم ادبیات علوم انسانی 😘😁

نه بسته ام به کس دل نه کسته بس ده من بل:|

تیکر باربی شدنمه😍😎 تا آخر امسال اگه باربی نشدم، برو بزن تو گوش ترامپ😂😂😂 
من و فرزندانم

فقط 29 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40