ساغرشکسته

عضویت : 1397/04/06
زن
27 سال
درج ندیپلممشده است
کاش خدا انتقام دل شکستمو بگیره دلم شکست ای هم نفس تو این غروب تو این قفس. منم غمناکشونمسخت گذشت! تا فهمیدم هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست....
من و فرزندانم
کیان - پسر - 7 سال
کتایون - دختر - 2 سال