تارا۲۷

عضویت : 1396/05/03
زن
فوق لیسانس
هر سال یکبار بی تفاوت از لحظه ی مرگم گذشته ام بی آنکه بفهمم یک روز در چنین لحظه ای خواهم مرد!
من و فرزندانم

فقط 31 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
3 موضوع
پست
دلم شکسته خیلیییی
1397/04/09 21:20:14 17 پست
17
پیاز درمانی
1396/11/10 01:12:41 8 پست
8