بانوهزاره

عضویت : 1396/10/20
زن
21 سال
درج نشده است
شعر مینویسم و در دنیای نوشته های خویش مشغول.جهانم را هر روز در لیوان قهوه ام حل میکنم...و تمام اقیانوس هارا سر میکشم ...
آنقدر شیرین است لحن و لهجه ات حتی        جن ها ز لبهای تو بسم الله میخواهند....!
من و فرزندانم
- پسر - 1 سال
1286