تیک_تاک3920

عضویت : 1395/05/12
زن
26 سال
لیسانس

نیلوفر هستم😘

پسرم!!!تو اومدی و با اومدنت دوباره زندگی کردن رو آموختم... وقتی بر دلم وارد شدی، سختی و تنگی رو از قلبم بیرون کردی.با تو بودن نهایت خوشبختیست...منتظرتیم مسافر کوچولوی مامان و بابا😍
من و فرزندانم

فقط 5 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40