سایه۵۰

عضویت : 1397/09/10
زن
درج نشده است
امام علی( ع):هرگاه از کاری هراس و بیم داشتی،خود را در آغوش همان کار بیفکن چرا که سختی پرهیز و هراس،بزرگتر از خود آن چیزی است که از آن میترسی.  
من و فرزندانم
- پسر - 5 سال