امی_ماه

عضویت : 1396/10/10
زن
لیسانس
دنیا رو با تو دوست دارم
در طوفان زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است.نه به تاپیک انرژی منفی😊
من و فرزندانم
- دختر - 4 سال