ندا1381

عضویت : 1395/10/18
زن
درج نشده است

آنقدر آرزوهایم را به گور بردم که دیگر جایی برای جسدم نیست.

متولد ۱۳۸۱ نیستم. دهه شصتیم دیگه چ جوری توضیح بدم که نپرسید😓
1333