دختررویاها

عضویت : 1396/11/26
زن
خِنگِ مادرزاد

زاده ی پاییزم 😍  فرزند شیطون و شرور پاییز😻هیچ فصلی نمیتونه مثل پاییز باشه ...عروس فصل هاست پاییز

ابراز علاقه مردان عاشق دهه ی ۴۰ و ۵۰  ب معشوقه هاشون :شده ام بت پرست تو ،قسم ب چشمون مست ِ تو❤   ابراز علاقه مردان دهه شصت ب معشوقه هاشون :دنیا دیگه مثل تونداره ،نداره و نه میتونه بیاره     ابراز علاقه مردان دهه من(هفتاد) ب معشوقه هاشون :دوسِت دارم کصافط ،لعنت ب  اون قیافت    ((لهنتیاا از اول خاص هستیم چ دختر چ پسر    )))اطلاعات خاصی از مردان دهه هشتاد هنوز بدستم نرسیده