سایه464

عضویت : 1395/04/07
زن
39 سال
درد من تنهایی نیست ، بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت ، بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خدا می دانند. (( گاندی ))
من و فرزندانم
- دختر - 9 سال