فرشته508

عضویت : 1390/07/12
زن
34 سال
لیسانس
   آرامش سهم قلبی است که درتصرف خداست.    
من و فرزندانم
عزیزم1 - پسر - 6 سال
عزیزم - پسر - 4 سال
عزیزم3 - دختر - 1 سال