قصرکیف

عضویت : 1398/04/21
زن
درج نشده است
من گذشته ی تو بودم🍂بایه دنیایادگاری 🍂همه ی دردم ازاینه ،بامن آینده نداری🥀من همونیم که بی تو ذره ذره آب میشه🥀🥀🍂🍂