آیه1397

عضویت : 1397/05/07
زن
ارشد روانشناسی...
مشکل بشریت نادانی نیست.بلکه توهم داناییست!!
82 موضوع
پست
27
طلا
1400/12/03 17:35:12 17 پست
17
نکته ای ناب 🌹🌹😍
1400/11/29 01:29:38 0 پست
0
39
چالش
1400/09/10 01:37:54 0 پست
0
ارز دیجیتال
1400/09/10 01:01:04 21 پست
21
۷ قانون منطقی
1400/07/13 17:30:44 4 پست
4