هستی،بانو

عضویت : 1397/09/19
زن
درج نشده است

   

وزن قبل رژیم😭۸6                                                   وزن فعلی😊7۰                                                    وزن هدف تا عیدبین 6۰تا💪💪💪۶۴.                        هدف دوم🔐۶۰.                                                      هدف سوم🔐55
من و فرزندانم
هستی - پسر - 5 سال
موردی یافت نشد!