بیهتر

عضویت : 1396/06/26
زن
بی سواد، بیخیال شید
نمیدونم چرا تموم نمیشی، وقتی که دنیا واسه من تمومه... 
1652