پشیمانی

عضویت : 1396/09/27
زن
لیسانس برق
من ی زنم که بارها و بارها واسه زندگیم تلاش کردم.زنها وقتی مادر میشن موجودات شکست ناپذیری خواهند شد.
وعده خدا حق است.لحظه ای شک نکنید
من و فرزندانم
- دختر - 4 سال