مامانی۱۲۳

عضویت : 1397/01/23
زن
لیسانس علوم تربیتی/معلم ابتدایی

خدایا از شر نفسم ب تو پناه میبرم...

خدایا! یادت نرود ک من کسی جز تو ندارم! دور و برم همه هستند و انگار نیستند! و وقتی هم ک نیستند ک نیستند! چ کسی برای من "تو "میشود؟؟این روزها ک کسی پیدا نمیشود ک درد دلم را برایش بگویم یا اگر هم پیدا میشود تو نمیگذاری چقدر خوشحال میشوم! ک هنوز از شنیدن حرف های من و درد ودل گفتن هایم نه ناامید میشوی نه خسته! خوشحالم.... ممنونم از این ک همیشه مرا میشنوی و حالم را رو به راه میکنی...❤❤تو همانی هستی ک من میخواهم کمکم کن من هم همانی بشوم ک تو میخواهی❤❤دورت بگردم
من و فرزندانم
حسین آقا - پسر - 1 سال

فقط 29 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40