منتظر68

عضویت : 1397/02/08
زن
29 سال
لیسانس هنر
من اون زخمی رو خوردم ک تو از حس کردنش مردی💔 میشه برای سلامتی پسرم یه صلوات بفرستی🙏💓
من و فرزندانم
آراد - پسر - 4 سال

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40