مامان_بزرگ1

عضویت : 1395/05/01
زن
53 سال
شکستن دل به شکستن استخوان دنده می ماند 😣از بیرون همه چیز روبراه است اما هر نفسی که میکشی دردیست که میکشی 😢😢