شهرزاد۷۶

عضویت : 1398/03/17
زن
درج نشده است
از آسمان فراریم و حس میکنم شبی ببلعد آخرش مرا میان لایه ی ازون...گذشتیم باهم از نگاه بی فروغ هم به سایه های یک پاساژ به سایه های یک مزون ...دلار تاخت میزند و شیخ تار میزند شراب را سبو سبو و نفت را گالن گالن✍🏻
32 موضوع
پست
کد بانو ها بیان
1398/09/20 12:21:29 17 پست
17
پدرشوهرم منو زد🥺
1398/09/12 21:45:51 104 پست
104
کچلی سکه ایی😭😭
1398/09/10 08:53:38 26 پست
26
کمک😐
1398/09/03 22:53:14 7 پست
7
طلا یا خونه؟🧐🧐🤨
1398/08/24 13:26:23 30 پست
30
ژووون عاقا😍
1398/08/17 22:13:54 9 پست
9
خونه دارا
1398/08/17 21:57:09 11 پست
11
تنبلی تخمدون😱
1398/08/07 15:35:44 32 پست
32
کمک+عکس
1398/07/29 22:01:24 4 پست
4