_melodi_

عضویت : 1397/06/05
زن
دانشجو
تنها غرور است که انسانیت را به باد می‌دهد. ما از مشتی خاکیم و به آن برمی‌گردیم.
1286