ایلدا04

عضویت : 1399/08/13
زن
19 سال
محصل، دیپلم
من !  دختری م که بالاخره موفق میشم... از پس غم هام برمیام   رشته ای دوست دارم توی دانشگاهی که دوست دارم قبول میشم    کسی نمیتونه جلوم رو بگیره این غما و مشکلات که چیزی نیست من از عهده بزرگتر از اینم بر اومدم و میام               من قوی تر از اونیم که چیزی یا کسی بتونه شکستم بده ، حتی شما مادر شوهر و خواهر شوهر عزیز    میشه واسم دعا کنین اخه به دعای نی نی سایتی عا اعتقاد دارم 💛⭐ واسم صلوات بگین و بهم بگین تا منم واستون صلوات بگم 😍😘