شاینا۶۵

عضویت : 1397/03/22
زن
کارشناسی

این نیز بگذرد...........................ای وای ازاین عمر که با میگذرد،میگذرد

درحقیقت همه مابشر بودیم!!تا اینکه نژاد ارتباطمان رابرید!!مذهب از یکدیگر جدایمان ساخت!!سیاست بینمان دیوار کشید!!وثروت ازما طبقه ساخت!!!!
موردی یافت نشد!