شاینا۶۵

عضویت : 1397/03/22
زن
کارشناسی

الهی.،یهویی بشه همون که دلتون میخواد🙏😍

《ما همه بشر بودیم تا اینکه نژاد ارتباطمان را برید!!مذهب از یکدیگرجدایمان ساخت!!سیاست بین مان دیوار کشید!!وثروت! از ما طبقه ساخت!!》
من و فرزندانم

فقط 2 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
3 موضوع
پست
من کجا؟
1399/01/01 14:55:28 0 پست
0
ناشناس هسدم بیا عزیزم
1398/12/08 10:32:59 0 پست
0
28
1786