*سهيـــــــــــــــلا*28223

عضویت : 1389/07/19
زن
37 سال
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن...که دوست خود روش بنده پروری داند