هستی68

عضویت : 1397/01/05
زن
ارشد معماری
یک وقت هایی مچ خودت رو در حال انجام دادن کاری میگیری که قبلأ دیگری رو بابتش قضاوت کرده بودی، اون لحظه خیلی هولناکه روبرو شدن با خودت ...
5 موضوع
پست
آسمانی شدن همکارم
1398/04/10 00:40:16 3 پست
3
لباس مجلسی
1398/02/06 23:25:32 46 پست
46
ختم یا دعای مجرب؟
1397/11/22 13:35:08 29 پست
29