پانیذ۹۵۶۸

عضویت : 1398/10/28
زن
درج نشده است
خدایا از گناهانم بگذر... همانگونه که از آرزوهایم گذشتی...
1652