شایسته123

عضویت : 1397/09/05
زن
درج نشده است
 به امید اون روزی که دنیا بیایی و من محکم تو آغوشم بگیرمت و بیاد تمام لحظاتی که منتظرت بودم گریه کنم.فرزندم.