بــاربــی۷۶

عضویت : 1398/02/22
زن
درج نشده است
اَمـــٰان اَز اون روزی کـِــــه دوزاریـــم 👻پیشِ خــــودِش فِــکْ کُنـِـه کـِـه تــراولــه ...       ایــن حکـــایت بعضیـــــاس تو            نی نی سایـــت...                                                   
من و فرزندانم
- دختر - 1 سال
1786