سارن۱

عضویت : 1398/07/10
زن
درج نشده است
دیروز شیطان در گوشم زمزمه می‌کرد:در این طوفان نمیتوانی دوام بیاوری  امروز من در گرش او زمزمه کردم : ‌‌‌*****"من خود طوفانم "*****از "سودابه‌‌ی صبور" عزیز و دوست داشتنی من
من و فرزندانم
- دختر - 8 سال