سکوت_روزگار

عضویت : 1397/02/21
زن
32 سال
کارشناسي
براخواهرم دعا کنیدتاابد کنار همسرش زندگی کنه و با خوبی ها و بدی های زندگی بسازن ..صلوات