آب_آلبالو

عضویت : 1400/07/26
زن
23 سال
👩🏻‍💻CE
|•یاسمنم•| |•پیوسته در تاریخ ساعتی فرا می‌رسد که در آن، آنکه جرئت کند و بگوید دو دوتا چهارتا می‌شود، مجازاتش مرگ است•| |•به تو چه کَس چه کند هرچه کند کَس به تو چه•| |•از دور ریختن قواعدی که به من تلقین شده بود، آرامش مخصوصی در خودم حس می‌کردم•| 
26 موضوع
پست
🎂🌱
1403/02/25 10:45:47 0 پست
0
🎂🥳
1403/02/18 10:38:05 0 پست
0
منطق گربه ها 🐈 + عکس
1402/08/18 23:53:43 0 پست
0
نگاش کنین اینو🥹+عکس
1402/05/28 20:28:58 0 پست
0
جهان سوم کجاس؟
1402/05/20 11:11:23 0 پست
0
٫٫٫🖤
1402/02/14 14:31:54 0 پست
0
تولدم مباااارک
1401/09/10 00:01:36 63 پست
63