آب_آلبالو

عضویت : 1400/07/26
زن
درج نشده است
پیوسته در تاریخ ساعتی فرا می‌رسد که در آن، آنکه جرئت کند و بگوید دو دوتا چهارتا می‌شود مجازاتش مرگ است.