barbies

عضویت : 1402/04/04
زن
25 سال
درج نشده است
امان از سکوت ، و خستگی های ممتد ‌امان از حرفای ناگفته شده و بغض سنگین گیرکرده یِ گلو امان از قلب شکسته ، و قلب دردهای ِ نصف شب امان از پریشانی های همیشگی و چشمهای قرمز شده از اشک امان از کاش های بی پایان و امان از چراهای هر روز امان از حسرت دلخوشی های کوچیک امان از روح های ِ مرده و جسم های ِ خسته امان از گریه های بعد از خنده !"
13 موضوع
پست
تروخدا بیاید
1403/03/24 23:07:15 2 پست
2
تروخدا بیاید
1403/03/24 23:02:13 0 پست
0
8
راسته میگن؟
1403/02/24 20:43:44 0 پست
0
چه بارون شدیدی میاااد
1403/01/06 02:20:38 8 پست
8
بچها بیاین سوال دارم
1402/12/28 16:43:37 7 پست
7